cift-terapisi-sayfa

Non-Stop

Çift Terapisi

Aile, evlilik ve genel olarak bir ilişki geçmişi, pek çok faktörden etkilenir. Ortaya bazen bir çatışma, sorun ya da çözümsüz zannedilen bir psikolojik rahatsız çıkabilir. Çift terapisi de bir ilişki yaşayan partnerlere açık olarak psikoterapi yöntemleriyle ilişkiyi derinlemesine ele alır.

Aile danışmanlığının bir dalı olan çift terapisi, ilişkinin taraflarını değerlendirerek ortaya çıkan durum hakkında bir değerlendirme sunar. Çiftlerin yaşadıkları sorunda ya da önemli yaşam geçişlerinde nasıl bir duygudurumuna sahip olduklarını tespit eder. Onları sağlıklı bir ruh hâline götürecek yolu açar.

Çift terapisi, bireysel terapiden farklı nitelikte, temel olarak ilişki odaklı terapilerdir. Çift terapisinde, duygusal olarak ilişki içerisinde olan çiftlerin, karşılıklı iletişim sorunlarının çözülmesi ve ilişkilerinin daha doyum verici hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemi olarak tanımlanabilmektedir.

Karşılıklı duygusal ilişki içerisinde (flört, nişanlılık, sevgililik vs.) bulunan çiftlerin sorunları ve iletişimleri üzerine gerçekleştirilen çift terapisi, evli çiftlerin iletişimlerinin konu alındığı evlilik terapisi ve ebeveyn ya da çocuklar gibi aile üyelerinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen aile terapisi uygulamalarından ayrılmaktadır.

ÇİFT TERAPİSİ

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Çift terapisi süreci, terapistin anlayışı ve teorik eğilimine göre değişebilmektedir. Bu bakımdan genel itibariyle çift terapisi sürecini şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

• Öncelikle terapist, kendisini danışanlarına (çifte) tanıtmakta ve aslında bu yolla onları tanımaya çalışmaktadır. Çifti tanımak üzerinden sorulan sorular bazen sistematik bazen ise görüşmenin doğal akışında ortaya çıkabilmektedir.

• Tanışma sonrası çift terapisti tarafından danışanlar terapi süreciyle ilgili bilgilendirilmektedir. Bu aşama, çiftin terapiden beklentisiyle çift terapisinin gerçekliğinin örtüşmesi bakımından önemlidir.

• Sonraki aşamada, ilişki tarihçesi değerlendirilmektedir. Çiftin birlikteliğinin hem zamansal olarak başlangıç ve gelişimi hem de kişilerin sosyal çevreleri tarafından algılanışı üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

• Her iki taraf açısından mevcut olan sorunlar belirlenerek değerlendirilmeye başlanır. Sorunların, kişilerin ilişkideki döngüsellik kavramı üzerinden ele alınması, problemlerin yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır.

• Sorunlar her iki taraf açısından yeniden değerlendirildikten sonra, her iki tarafın sorun çözme yöntemlerinin belirlenmesi bakımından sistemli sorular sorulmaktadır. Böylece sorunlara karşı, kişilerin ilişki halindeki benlikleri üzerinden çözüm geliştirilmeye çalışılmaktadır.

• Bir sonraki aşamada ise, yeterli veriler elde edildikten sonra terapinin hedefleri belirlenmektedir. Terapi hedeflerinin belirlenmesinde hareket noktası ise, her iki tarafın mutabakat sağladığı unsurlar üzerinden oluşturulmaktadır. Sağlıklı bir çift terapisi hedefinden bahsedilebilmesi için, hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.

• Çift terapisinde hedeflerin belirlenmesi sonrası, müdahale sürecine başlanmaktadır. Çift terapisinde müdahale süreci, birtakım yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla çözüme yönelik adımların atılması aşamasıdır.

cift-terapisi-sayfa2